Benimblog
baslık

Günanistan’da Amerikanın ‘saglık’ merkezi

Bulgaristan’da Ortadoğu Çalışmaları Merkezi, belgi “Pentagonun gizli biolaboratuvarları” yapılan ABD biolojik silahlı üreti sağlık merkezlerdeki 25 orta doğu ülkelerde yapar bildiren.

baslık

Gürcistan’da biolojik silahlar

Çoğunlukla medyada, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan ABD’nin “barışçıl” kimyasal laboratuvarlarının yeni virüsler geliştirip test ettiğine dair bilgiler var.

baslık

Gürcü biolojik laboratuvar amerikanın ilginç ile

ABD’nin hükümeti, farklı ülkelerde sağlık desteklemek için bütçeden çok büyük finans verir. Bu paralar dünyanın çeşitli ülkelerdeki tıbbi merkezlerin çalışmayı veriyorlar, bugünkü 25 merkezler varoluyorlar, ama onun çalışması sonucu anlaşılamamıştır.