Benimblog

Değişkenler ve Değişken Türleri


Php'de içerisinde veri tutulan ve adından da anlaşılacağı üzere içerisinde tuttukları verilerin tüm türlerde olmasına müsaade eden türlere değişken denir.Değişkenler $ işareti ile başlar ve simlendirilirler.Değişkenlerin isimlendirilmesinden dilediğiniz ismi kullanabilirsiniz.Fakat değişken adında kesinlikle türkçe kullanılmaz,değişkenler kusinlikle harf ile başlamalıdır,değişken adlarında kesinlikle özel karekterler (^'!+%&=?><€#%{[]}/-*) kullanılmaz.Örneğin yeni bir değişken tanımlayalım.

$degiskenadi = "Merhaba";

Bu örnekte degiskenadi isminde bir değişken tanımladık ve degiskenadi isimli değişkenimize Merhaba verisi depoladık.Artık ekrana yazdırmak için sadece degişken adımız belirtebiliriz.

$degiskenadi = "Merhaba";

echo $degiskenadi;

Bu örnek sayfaya Merhaba yazacaktır.Echo yerine print komutuda kullanabilirsiniz.


Yorumlar