Benimblog

Html5 ile gelen yeni etiketler


convas , audio , video , progress , caption , header , nav , footer, article , aside , command , datalist , embed , figcaption , hgroup , keygen , mark , meter , output , rp , rt , ruby , section , source , summary , time

Html5 ile geride bıraktığımız etiketler

acronym , applet , basefont , big , center , dir , font , frame , frameset , noframes, s , strike , tt , u , xmp

HTML , xHTML dillerine hakim olanlar,bilenler ya da kıyısından köşesinden bu işe bir şekilde buluşmışlardansanız aslında bahsettiğimiz etiketleri biliyorsunuzdur.Ancak hiç bilmeyen arkadaşlar için bu noktada HTML etiketlerini detaylandıralım.Bu etiketler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra kodlama safhasına gecebiliriz.


Yorumlar