Benimblog

Kodlama İçerisinde Görünmeyen Açıklama Yazıları Kullanmak


Php yazılım dili ile kodlamalar yaparken bazı durumlarda sonradan ilgili dosya veya dosyalarımıza ekleme , güncelleme vb. işlemler yaparken,yazdığımız kodları kolaylıkla hatırlamamızı sağlaması için bir takım hatırlatıcı notlar yazarız.Bu notların tarayıcıda ve sunucuda yorumlanmaması için özel karakter kullanarak gerekli işlemleri kolaylıkla yaparız.

//ilk oluşturdugum değişken

$degisken = "merhaba";

//degişkenimi yazdırıyorum

echo $degisken;

Bu örnek sayfa merhaba yazacaktır.Fakat // özel karekterli açıklama satırı olarak algılanacak ve bu satıra dahil olan içerik yorumlanmayarak ekrana basılmayacaktır.Birden çok satır yazılması durumda // yerine açıklama alanımızın başlangıca /* yazarak en sonuna da */ kullanarak dilediğimiz kadar satırı açıklama alanı olarak kullanabiliriz.

/* ilk oluşturdugum degişken

bu degişkenin acıklama satırlarını fizledim

acıklama yazımını sonu*/

$degisken = "merhaba";

echo $degisken;

Bu örnekte sayfaya merhaba yazacaktır.Fakat bu örnekte çoklu açıklama alanı kullanılmıştır./* ilk başlayan açıklama alanı */ ile sonlandırılmıştır.


Yorumlar