Benimblog

Felsefe üzerine


Felsefe, yaşama dair bilinen ve bilinmezlerin sistematiğini anlamlandırmaya çalışır. Hiç bir zaman net kanaat yoktur, çünkü her seferinde farklı sorularla yanıt bulmaya çalışır. Çoğu Zaman yanıtta farklıdır, farklılıkla kendini hep çoğaltır.
Sade bir yaşamın olduğu, olaylarla sonuçlarının basitçe kavrandığı bir toplumda felsefeye gerek yoktur. Her şey beklendiği gibidir.  Her türlü farklılığın tanrısal bir kadere bağlanması da olaylara çabuk bir çözüm üretir, kafalar karışmaz.
Oysa, karmaşık bir toplumda olaylarla sonuçları arasında çabucak bağ kurabilmek ve kabullenmek kolay değildir. 
Felsefenin ilk bilinen kurucu filozofları, yaşamlarını ve hayatı ve olayları sorgulamaya başladıkları andan itibaren, insanlığa katkıda bulunmaya başlamışlardır.
Yaşadığımız çağ itibariyle onca teknolojik gelişme, insanların sorgulama yetisinin körelmesine ve felsefe anlamında, ilk çağlardaki gelişmişliğin gerisinde kalmasına mal olmuştur. Felsefe, sadece filozofların uğraş alanında kalmıştır.

 


Yorumlar

  • ...
    EYÜPYILMAZ

    Peki ya sizin felsefeniz ?